Verzekering Huren voor Kids


Aan producten die gebruikt worden ontstaat schade. Zeker als deze door kinderen gebruikt worden. Soms is de schade groter dan normaal te verwachten is. Daarvoor bieden wij een verzekering aan. Onze schadeverzekering vergoedt 100% van de reparatiekosten als je gehuurde product tijdens de huurperiode is beschadigd. Voorwaarde is dat de schade ontstaan is door normaal gebruik van de gehuurde producten.

Wanneer er schade ontstaat doordat je een product verkeerd gebruikt dan wordt dit niet gedekt door deze verzekering. In dat geval ontvang je van ons een rekening voor de reparatiekosten en de onderdelen die vervangen moeten worden.
Belangrijk hierbij is dat de schade zo snel mogelijk gemeldt wordt d.m.v. van het meldingsformulier schade/verlies. 
Indien de schade niet vooraf wordt gemeld, worden de kosten voor reparatie of vervanging in rekening gebracht bij de huurder.

Eventuele productiefouten of defecten vanuit de fabrikant worden uiteraard niet in rekening gebracht, maar we vragen je wel deze direct (binnen 24 uur) bij ons te melden en te documenteren. Wij kunnen je dan helpen aan een nieuw product. 
Wat is er niet verzekerd?

Houdt er rekening mee dat bepaalde zaken niet worden gedekt door de verzekering van Huren voor Kids, zoals: 
- Diefstal van producten;
- Verlies van producten;
- Opzettelijk beschadigde producten;
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik.
Wanneer er sprake is van een van bovengenoemde situaties neem dan direct contact op met info@hurenvoorkids.nl. Dit kan door middel van het meldingsformulier schade/verlies. 

Na reparatie van de schade ontvang je van ons een factuur voor de herstel/vervangingskosten. Deze factuur kan eventueel gebruikt worden voor het verhalen van de kosten bij je eigen verzekering. Je verzekeringsmaatschappij kan je hierover informeren.

Bij verlies, diefstal of onherstelbare schade ontvang je van ons een vervangend artikel, mits op voorraad.

Mocht er tijdens je vakantie iets gebeuren met de producten, dan valt deze schade of verlies onder de dekking van jouw reisverzekering.
Neem in bovenstaande gevallen wel altijd direct contact op met ons om diefstal, verlies of schade te melden.